Özel Eğitim

Özel eğitim çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.

Yaklaşımlarımız

Davranışçı yaklaşım

Bilişsel davranışçı yaklaşım

Çok duyuya dayalı eğitim yaklaşımı

Sistemik yaklaşım


Uyguladığımız Test ve Ölçekler

Wısc-r  Wechsler Çocuklar için Zeka Testi

Denver II gelişimsel tarama testi

Ankara Gelişim Envanteri

Gessel Tarama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

WRAT Geniş Kapsamlı Başarı Testi

MMPI

Peabody Kelime Testi