Mental Reterdasyon

Amerikan Mental Rötardasyon Akademisi(AAMR,1992), mental reterdasyonu ev yaşantısı, sosyal yetiler, toplum içinde yaşam, kendini yönlendirme, sağlık ve güvenliğini koruma, akademik, eğlence ve iş alanlarında sınırlılıkla birlikte, ortalama altında zihinsel işlev olarak tanımlar. Bu tanım en aza iki veya daha fazla tanımlanan alanda gecikmeyi ifade eder.

DSM-IV' e göre mental reterdasyondan söz etmek için, zekâ bölümü, 70 veya altıdır. Belirtiler 18 yaşın öncesinde ortaya çıkmış olmalıdır.

Tanıda 3 ölçüt kullanılır. Mevcut zihinsel işlerde testlerle saptanan anlamlı bir bozukluk, (zekâ 70 veya altıdır), mevcut adaftif yetilerde bozukluk ve mental reterdasyonun 18 yaş öncesi başlamış olmasıdır. Adaftif bozukluk en az iki alanda olmalıdır. Bu, kendisinden beklenen standartların altında etkinlik düzeyinin olmasıdır (DSM-4 ,1994).