Frajil X

Down sendromundan sonra öğrenme sorunlarının erkeklerde en sık ikinci nedenidir. Öğrenme sorunları olan çocukların %8'ini içerir. Sıklıkla ailede mental reterdasyon hikayasi vardır. Olguların tamamen yakınında mental reterdasyon ve öğrenme sorunları görülür. Zekâ düzeyleri 70 veya daha azdır. Bu çocukların %95'inde konuşma gecikmesi görülür. Konuşma nakaratlarla gider ve bozuk plak gibidir.
Davranış bozuklukları ergenlik döneminden önce görülür.  Aşırı utangaçlık, kaygılılık, toplumsal ortamlardan kaçma, göz kontağından kaçış, aşırı duyarlılık ve otizm görülebilir.