Asperger Sendromu

Asperger sendromu çocukluk çağında tanısı konabilen ve yaşam boyu süren nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Otizminden temelde, dil veya bilişsel gelişmede gecikme ya da gerileme olmamasıyla ayrılır. Bireylerin çoğu normal zekâ düzeyindedir, ama sıklıkla beceriksizdirler.

Günümüzde AS, tanısı koymak için ABD?de DSM-IV VE Avrupa'da ICD-10 sınıflamasında yer alan ölçütler kullanılmaktadır.

Klinik Özellikleri

- Bozuk toplumsal etkileşim, yalnızlık, karşılıklı toplumsal ilişkilerde yetersizlik,
- Toplumsal olma isteğine karşın özellikle yaşıtlarla ilşki kurma zorluğu
- Dar, sınırlı ve kişiye özgü, garip fakat bütünüyle kişiyi içine alan takıntılı bir ilgi alanının varlığı
- Tekrarlayıcı rutin ve rutine katı bağımlılık
- Dil ve konuşma acayiplikleri, tuhaf konuşama ve toplumsal bağlama uygun olmayan dil kullanımı
- Sözsüz iletişimde belirgin bozukluk
- Bazı alanda üstün yeteneklilik
- Beceriksizlik (özellikle motor beceriksizlik)
- Hayal gücüne dayalı oyun yokluğu, oyun içeriğinde fakirlik
- Başkalarının duygularını anlama zorluğu
- Dikkat eksikliği-hiperaktivite sendromu, depresyon, antisosyal ve şiddet içeren davranışlar eşlik eder.
- Özellikle patern babalarda ve dedelerde görülür.


Dil Özellikleri

- Biçimsel açıdan genellkikle normal dil gelişimi (özellikle gramer gelişim normal)
- Konuşma aprosodisi ve bozuk duygusal ifade
- Bilgiççe, ders veriyormuş gibi didaktik konuşma tarzı
- Dil ve konuşma acayiplikleri, tuhaf konuşma ve toplumsal bağlama uygun olmayan dil GÖRÜLÜR.

Önerilen Kaynak Kitap

Asperger Sendromu - Barış Korkmaz, Asperger Sendromu, adam yayıncılık, 1.Basım, Eylül 2003

Nöropsikiyatrik bir bozukluk olan Asperger Sendromu (AS), doğrudan toplumsal ilişkilerde ve iletişimde bozukluklarla karakterize olan hastalıkların başında gelir. İlk kez Viyanalı çocuk hekimi Hans Asperger tarafından 1944'te tanımlandı. Günümüzde bu tanıyı alan kişilerin sayısında büyük bir artış görülüyor.
Önde gelen bazı araştırmacılara göre, bu hastalık tıbbi bir bozukluktan çok, temelde bir insan özelliğidir. Hatta bu kişilerin pek çok üstün bilişsel ve karakter özelliği vardır. Örneğin A. Einstein ve L. Wittgenstein bu bozukluğu olan ünlü kişilerdir. Kendi kültürümüzde ise, halk edebiyatı dizelerinden tanıdığımız "garip" kavramı ile çakışır.

Modern toplumda AS çoğu kez tutunamayanları anlatır. Yalnızlık içindeki çağdaş birey, dikkatli baktığında kendinde de AS özelliklerini bulabilir. Giderek toplum içinde karşılaştığı insan ilişkilerine ait sorunlarda AS niteliklerinin en azından bir bölümü akrabaları, yakın arkadaşları, çevresindekilerde görecektir.