Angelman Sendromu

Nörogenetik bir bozukluk olup ağır dil sorunları vardır. Görsel ve itsel işlevleri yeterli olmasına karşın birkaç sözcük dışında hemen hemen hiç konuşma gelişmez. Genelde güleç ve cana yakın, dokunmaktan hoşlanan çocuklar olarak tarif edilirler. Belli bir neden bağlı olmaksızın kontrolsüz gülme krizleri görülür.
Tipik yüz görünümü vardır.
Eğitimlerinde temas kurma,oluşturma veya fişleme/etiketleme daha ön planda olamalıdır.