slider slider slider

8. GÜN ÖZEL EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ

ÖZEL ÇOCUKLARA, ÖZEL BİR YER!..

BURADAYIZ! ÇÜNKÜ EĞİTİMİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ...

Kurumumuzdan Kimler Faydalanabilir?

Zihinsel Yetersizlik, Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Down Sendromu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Mental Retardasyon, Mental Motor Retardasyon, Konuşma Bozukluğu tanıları almış ve Okul Uyum Problemi, Okul Başarısızlığı, Davranış Bozukluğu olan çocuklar kurumumuzda eğitim alabilirler.

KURUMSAL BİLGİLER